Chesterton Connect

Chesterton Connect is een eenvoudig te gebruiken dataverzamelingsinstrument dat het mogelijk maakt op een eenvoudige en veilige manier het proces en de apparatuur in het proces te monitoren. Het instrument meet vibraties in het systeem, oppervlaktetemperatuur, procestemperatuur en systeemdruk. ​