Bedrijfsvoering

Komak heeft zich gecommiteerd tot de uitdraging van sterke uitvoering van de zakelijke bedrijfsvoering. Wij geloven is de principes van gezond ondernemerschap, transparantie en verantwoordelijkheid. Dat zijn de belangrijkste elementen in ons duurzaamheidsbeleid en het behouden van het vertrouwen van onze klanten, zakenrelaties en medewerkers.

Komak is een groep bedrijven die zichzelf hoge etische standaarden oplegt, en daarmee een reputatie heeft die gestoeld is op eerlijkheid en integriteit. 

Als groeiende speler in het veld opereren we in vele landen, culturen en tradities, locale wetgeving en reguleringen. De principes van gezond ondernemerschap en opgestelde richtlijnen zijn van toepassing bij het acteren van al onze medewerkers en bepalen wat wij goede zaakvoering achten. 

Strategie en waarden

De zelfstandigheid van Komak dateert van haar oprichting in 2005. Onze strategie is gericht op het behouden van onze zelfstandigheid, succesvol zijn in de ontwikkeling van producten, het creëeren van oplossingen en het bouwen aan de duurzaamheid van onze organisatie. 

Ons bedrijf is gebaseerd op:

  • Vertrouwen
  • Toewijding
  • Verantwoordelijkheid
  • Inzet